Compare Listings

PROJEKTUM d.o.o.

OSNOVANO

 • 27.01.1998

OSNOVNA DJELATNOST

 • projektantske i konzaltnig usluge u ahitekturi i građevinarstvu

OPSEG USLUGA

 • izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja građevinske dozvole te izvođenja radova
 • ishođenje građevinske dozvole
 • projektantski, stručni i financijski  nadzor po strukama
 • organizacija i vođenje investicija do potpune gotovosti „ključ u ruke“
 • poslovanje sa nekretninama
 • prodaja nekretnina
 • izrada energetskih certfikata
 • izrada projektno tehničke dokumentacije za potrebe energetske obnove
 • postupak legalizacije
 • geodetske usluge
 • etažiranje
 • konzulatcije kod sudjelovanja u natječajima zbog povrata sredstava iz fondova EU

NAMJENE REALIZIRANIH PROJEKATA

 • poslovne (trgovački centri, banke, uredski prostori, logistički centri, poslovne zone….)
 • stambene (obiteljske, višestambene…)
 • ugostiteljsko-turističke (restorani, sale za svatove, sobe za najam…)
 • turističke (apartmani, vile za turizam…)
 • poljoprivredne (farme, skladištenje i sušenje ratarskih kultura…)
 • industrijske (prerada ribe, prerada mesa, hladnjače…)