Compare Listings

PROJEKTIRANJE

Pružanje usluga iz područja inženjeringa, projektiranja u graditeljstvu (zgrada stambene, poslovne, turističke i javne namjene, uključujući vođenje projekata tijekom cjelokupnog procesa, od faze analiza i idejnih rješenja, preko izrade kompletne projektne dokumentacije, pa do ishođenja potrebnih dozvola za gradnju), te vođenju stručnog nadzora.