Compare Listings

Energetska obnova 2020.

Jeste li spremni na energetsku obnovu Vaše kuće? Pripremite se na vrijeme!

Državni poticaji za energetsku obnovu obiteljskih kuća obuhvaćaju:

 • Zamjenu vanjske stolarije
 • Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, stolarije, krova, stropa, ukopanih dijelova i poda)
 • Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčani toplinski pretvarači – kolektori (solarni paneli), sustavi na drvnu sječku/pelete (kotlovi na biomasu), dizalice topline i fotonaponski pretvarači/paneli)

 

Uvjeti za dobivanje poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća su slijedeći:

(Detaljniji tehnički uvjeti propisat će se u samom tekstu javnog poziva za energetsku obnovu obiteljskih kuća)

 • Obiteljska kuća mora biti legalna sa svom dokumentacijom kojom se dokazuje trenutno izvedeno stanje kao legalno (uporabna dozvola, ili Rješenje o izvedenom stanju).
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 BRP
 • Najmanje 50% BRP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Energetski razred kuće (prema energetskom certifikatu) mora biti D, ili niži.
 • Obnovom se ne smije promijeniti neto građevinska površina
 • Morate na vrijeme predati kompletnu i urednu dokumentaciju na natječaj
 • Podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik
 • Morate predati dokumentaciju unutar roka koji je predviđen natječajem

Program u razdoblju 2020. provodi se u dva dijela, tj. za dvije ciljne skupine:

 • Svi građani, vlasnici obiteljskih kuća – prvi dio ovog Programa odnosi se na sve vlasnike obiteljskih kuća u RH bez obzira na njihov socijalni status;
 • Ranjive skupine građana – drugi dio ovog Programa odnosi se isključivo na ranjive skupine građana u riziku od energetskog siromaštva.

Novim nacrtom za 2020. godinu nije predviđeno sufinanciranje izrade elaborata energetskim certifikatorima, što znači da trošak izrade elaborata snose stranke koje se prijavljuju na natječaj. Izuzetak su ranjive skupine građana kojima će biti sufinancirano 100% iznosa izrade elaborata.

 

Pripremite se na vrijeme – kontaktirajte nas:

 • Kako bi dokumente pripremili za natječaj
 • Nakon što zaprimimo i pregledamo dokumente  odredit ćemo termina za izlazak na energetski pregled
 • Šaljemo Vam ponudu za izradu 1. faze pripreme dokumentacije.

 

SAZNAJTE VIŠE – MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA

Obiteljska kuća prije energetske obnove

Obiteljska kuća nakon energetske obnove